:: Hlavní stránka :: Ukázky :: Recenze :: Vydavatelský plán :: Videa :: O autorovi ::

Vydavatelský plán:

 1. Templáři v zemích českých králů - Čechy - 1. díl - VYŠLO 2009
  Obsahuje rozsáhlý výčet pramenů o působení templářů v českých zemích, životě templářů a jejich historii všeobecně aj. pojednává podrobně o jejich prokázaných i pouze možných majetcích v Čechách.
 2. Templáři v zemích českých králů - Morava, Slezsko, Lužice a Rakousy - 2. díl - VYŠLO 2010
  Podrobně zmapuje působení templářů na Moravě, ve Slezsku (celém), Lužici a Rakousích. Pojednává i o templářské architektuře u nás, o současných dědicích templářů u nás (řád Kristův z Portugalska - česká provincie ve Stránecké Zhoři na Moravě). Dále přeloženo zajímavé pojednání o biblických symbolech templářů, poukázáno i na odraz templářů v české literatuře, hudbě a divadle, shrnuty pověsti o templářích u nás (více jak 60), učiněna výzva aj.
 3. Templáři v pověstech a legendách VYŠLO 2013
  Jenom pověst má tak dobrý zrak, aby nám pověděla...
  V situaci, kdy chybí konkrétní historické údaje, jsou pověsti, které mají konkrétní děj a nevystupují zde pohádkové či nadpřirozené bytosti, nezastupitelné. Takové pověsti nám totiž onu "zapomenutou" historii (můžeme říci z 80%) vlastně zachovávají. Kniha obsahuje 70 pověstí.
 4. Praha templářská a Řehole spolubojovníků Templu VYŠLO 2014
  Ojedinělá výpravná obrazová publikace v Knize první detailně mapuje působení templářského řádu na území současné Prahy.
  Kniha druhá pak obsahuje dosud knižně nepublikovaný překlad a faksimile pražského rukopisu templářské řehole.
 5. Tajemství pokladu templářů VYŠLO 2021
  Největší středověké tajemství odolává už více než 700 let...
  Autor se vydává po stopách legendárního templářského pokladu. Popisuje celkem 66 lokalit ve 41 zemích na čtyřech kontinentech.
  Publikace obsahuje i bohatou obrazovou dokumentaci.
 6. ? Překvapení ? PŘIPRAVUJEME