:: Hlavní stránka :: Ukázky :: Recenze :: Vydavatelský plán :: Videa :: O autorovi ::

Vydavatelský plán:

 1. Templáři v zemích českých králů - Čechy - 1. díl - VYŠLO 2009
  Obsahuje rozsáhlý výčet pramenů o působení templářů v českých zemích, životě templářů a jejich historii všeobecně aj. pojednává podrobně o jejich prokázaných i pouze možných majetcích v Čechách.
 2. Templáři v zemích českých králů - Morava, Slezsko, Lužice a Rakousy - 2. díl - VYŠLO 2010
  Podrobně zmapuje působení templářů na Moravě, ve Slezsku (celém), Lužici a Rakousích. Pojednává i o templářské architektuře u nás, o současných dědicích templářů u nás (řád Kristův z Portugalska - česká provincie ve Stránecké Zhoři na Moravě). Dále přeloženo zajímavé pojednání o biblických symbolech templářů, poukázáno i na odraz templářů v české literatuře, hudbě a divadle, shrnuty pověsti o templářích u nás (více jak 60), učiněna výzva aj.
 3. Templáři v pověstech a legendách VYŠLO 2013
  Jenom pověst má tak dobrý zrak, aby nám pověděla...
  V situaci, kdy chybí konkrétní historické údaje, jsou pověsti, které mají konkrétní děj a nevystupují zde pohádkové či nadpřirozené bytosti, nezastupitelné. Takové pověsti nám totiž onu "zapomenutou" historii (můžeme říci z 80%) vlastně zachovávají. Kniha obsahuje 70 pověstí.
 4. Praha templářská a Řehole spolubojovníků Templu VYŠLO 2014
  Ojedinělá výpravná obrazová publikace v Knize první detailně mapuje působení templářského řádu na území současné Prahy.
  Kniha druhá pak obsahuje dosud knižně nepublikovaný překlad a faksimile pražského rukopisu templářské řehole.
 5. ? Překvapení ? PŘIPRAVUJEME