:: Hlavní stránka :: Ukázky :: Recenze :: Vydavatelský plán :: Videa :: O autorovi ::

Templarius Bohemicus

Autor literatury faktu a regionální historik píšící pod pseudonymem Templarius Bohemicus, člen Klubu pro českou heraldiku a genealogii a Astrologické společnosti ČR, autor několika historických pojednání z regionálních dějin a vlastivědy. Dosud publikoval v odborném tisku, regionálních vydáních, příp. ve speciální reprezentační neprodejné publikaci.

Autor knih Templáři v zemích českých králů (1. díl Čechy, Chebsko; 2. díl Morava, Slezsko, Lužice a Rakousy; MH Beroun a Machart Beroun 2009, 2010); Templáři v pověstech a legendách (Nakladatelství Bor Liberec, 2013); autor prvního úplného překladu templářské řehole z latiny do češtiny (Heraldika a genealogie č. 3-4/2009, KČHG Praha), knižně publikováno v zatím poslední knize Praha templářská a Řehole spolubojovníků Templu (Beroun: Machart, 2014).


Nyní působí jako středoškolský profesor, vyučuje ekonomiku, dějepis, latinský jazyk aj. Na historických slavnostech vystupuje jako návštěvník ze 13. století, templářský mnich, Petr S. Berka z Dubé (1223 – 1303).

E-mail: templarius@centrum.cz